آخرین فراخوان های استخدام

فراخوان جذب برای دانشکده علوم پزشکی مراغه
20اردیبهشت
فراخوان جذب برای دانشکده علوم پزشکی مراغه
ایران، مراغه

موسسه کارآفرینان آوا سلامت درنظردارد 29 نفر افراد واجد شرایط در عنوان شغلی مشخص را ازطريق برگزاري آزمون كتبی عمومی و تخصصی و آزمون عملی طبق مفاد این آگهی پس ازطی مراحل گزینشی به صورت شرکتی براي خدمت در واحدهاي زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه به کار گیری نماید...

به دلیل اشکال پیش آمده در جریان فراخوان جذب نیرو برای دانشکده علوم پزشکی مراغه و اعلام دو تاریخ مختلف برای روز آزمون که باعث شد تا حدود 1/5 متقاضیان در برخی رشته ها نتوانند در روز برگزاری آزمون ، حضور داشته باشند و به منظور رعایت عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق آنان ، آزمون برگزار شده در تاریخ 19/03/1396 در رشته های زیر لغو و روز جمعه مورخ 13/05/1396 جهت برگزاری مجدد ازمون مذکور تعیین میگردد.
کارت های ورود به جلسه آزمون از روز یکشنبه مورخ 25/04/1396 لغایت روز سه شنبه 03/05/1396 (غیر ایام تعطیل) در محل ستاد دانشکده علوم پزشکی مراغه (جنب اداره راهنمایی و رانندگی) اداره منابع انسانی ، توزیع خواهد شد.
رشته های مشمول برگزاری ازمون مجدد عبارتند از :
1- منشی بخش
2- کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
3- صندوق دار
4- کارپرداز
5- کارشناس اقتصاد سلامت
6- کارگزین
7- کارشناس ساختمان
8- کارشناس آزمایشگاه
9- کارشناس امور دانشجویی
10- کارشناس طرح های تحقیقاتی
11- کارشناس رادیولوژی
12- کارشناس نظارت و اعتباربخشی
13- کارشناس خدمات اقامتی بیمار

در ضمن یادآوری مینماید ، تنها داوطلبینی که قبلا طی آگهی اولیه ، ثبت نام نموده و دارای شرایط احراز مندرج در آگهی مذکور بوده اند میتوانند در آزمون شرکت نمایند و ثبت نام مجدد صورت نخواهد پذیرفت.

فراخوان جذب کمک پرستار برای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
16اردیبهشت
فراخوان جذب کمک پرستار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
ایران، تهران

موسسه کارآفرینان آوا سلامت درنظردارد 60 نفر افراد واجد شرایط بومی استان تهران در عنوان شغلی کمک پرستاری یکساله را ازطريق برگزاري آزمون كتبی تخصصی ودرصورت نیاز آزمون عملی طبق مفاد این آگهی پس ازطی مراحل گزینش به صورت شرکتی براي خدمت در واحدهاي زیرمجموعه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دعوت به همکاری نماید...

نتایج مرحله دوم اعلام شد

آخرین اخبار

مراکز طرف قرارداد