آخرین فراخوان های استخدام

فراخوان جذب برای دانشکده علوم پزشکی مراغه
20اردیبهشت
فراخوان جذب برای دانشکده علوم پزشکی مراغه
ایران، مراغه

موسسه کارآفرینان آوا سلامت درنظردارد 29 نفر افراد واجد شرایط در عنوان شغلی مشخص را ازطريق برگزاري آزمون كتبی عمومی و تخصصی و آزمون عملی طبق مفاد این آگهی پس ازطی مراحل گزینشی به صورت شرکتی براي خدمت در واحدهاي زیرمجموعه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه به کار گیری نماید...

کارت ورود به جلسه صادر شد


فراخوان جذب کمک پرستار برای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
16اردیبهشت
فراخوان جذب کمک پرستار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
ایران، تهران

موسسه کارآفرینان آوا سلامت درنظردارد 60 نفر افراد واجد شرایط بومی استان تهران در عنوان شغلی کمک پرستاری یکساله را ازطريق برگزاري آزمون كتبی تخصصی ودرصورت نیاز آزمون عملی طبق مفاد این آگهی پس ازطی مراحل گزینش به صورت شرکتی براي خدمت در واحدهاي زیرمجموعه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دعوت به همکاری نماید...

زمان و شرایط برگزاری آزمون مرحله دوم اعلام شد

آخرین اخبار

مراکز طرف قرارداد