آخرین اخبار

آخرین فراخوان های استخدام

جلیست نتیجه نهایی آزمون موسسه کارآفرینان آواسلامت در دانشگاه اسفراین
17بهمن
لیست نتیجه نهایی آزمون موسسه کارآفرینان آواسلامت در دانشگاه اسفراین
ایران

لیست نتیجه نهایی آزمون موسسه کارآفرینان آواسلامت در دانشگاه اسفراین...


جذب نیرو در دفتر مرکزی موسسه کارآفرینان آوا سلامت
29دی
جذب نیرو در دفتر مرکزی موسسه کارآفرینان آوا سلامت
ایران

موسسه کارآفرینان آوا سلامت در نظر دارد جهت تکمیل کادر دفتر مرکزی خود افراد واجد الشرایط رشته های مندرج در جدول زیر را از طریق فراخوان ،شناسایی و پس از مصاحبه و مراحل استخدامی جذب نماید...


تکمیل کادر نمایندگان استانی موسسه کارآفرینان آوا سلامت
27دی
تکمیل کادر نمایندگان استانی موسسه کارآفرینان آوا سلامت
ایران

موسسه کارآفرینان آوا سلامت در نظر دارد جهت تکمیل کادر نمایندگان استانی خود افراد واجد الشرایط رشته های مندرج در جدول زیر را از طریق فراخوان ،شناسایی و پس از مصاحبه و مراحل استخدامی جذب نماید...


فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی کردستان
01دی
فراخوان جذب نیرو در دانشگاه علوم پزشکی کردستان
ایران، کردستان

موسسه کار آفرینان آوا سلامت در نظر دارد افراد واجدالشرایط رشته هاي مندرج در جدول پیوست را ازطريق برگزاري آزمون كتبي عمومی ،تخصصی ودرصورت نیاز آزمون عملی طبق مفاد این آگهی پس ازطی مراحل گزینشی ، به صورت شرکتی درواحد های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی کردستان دعوت به همكاري نمايد....

*اطلاعیه*
زمان دریافت کارت های ورود به جلسه آزمون دانشگاه علوم پزشکی کردستان 17 و 18 ام دی ماه میباشد.
همچنین زمان برگزاری روز 23 و 24 ام دی ماه تعین شده است که جزئیات آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
جهت دریافت کارت کلیلک کنید


مراکز طرف قرارداد