نشانی
تهران، خیابان بیست و چهار متری سعادت آباد،
خیابان یکم شرقی، خیابان شب بو شرقی،
پلاک 17، طبقه اول، موسسه کارآفرینان سلامت
شماره های تماس

تلفن فراخوان های استخدام: 09100909937
09303335869
ایمیل: info@avahealth.info
support@avahealth.info